Parafia św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach.

Ofiary na wsparcie parafii można wpłacać na konto:

„Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrzejewicach”

Bank Spółdzielczy w Grębocinie oddział w Dobrzejewicach

nr:
12 9491 0003 0010 0000 0967 0001

Jan Paweł II, myśli skierowane do nas:
Powołaniem chrześcijaństwa jest publiczne wyznawanie wiary i czynna obecność we wszystkich dziedzinach życia społeczno-kulturowego.
Msze Święte:

W niedziele i święta
godzina:
- 8:00
- 10:00
- 12:00
- 16:00

W dni powszednie
godzina:
- 7:30
lub
18:00 (ok.letni)
17:00 (ok.zimowy)

Kancelaria Parafialna

telefon: 56 678 67 29

Losowy obrazek z galerii.

NIEDZIELA - 19 MAJA 2013r -
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Zakończenie niezwykłego czasu MISJI ŚWIĘTYCH w naszej parafii, uświetnione obecnością i błogosławieństwem Ks. Biskupa.

godz. 12;00 - Msza św. z nauką i uzyskanie odpustu zupełnego
poświęcenie Krzyża Misyjnego i Drogi Krzyżowej

STARY KRZYŻ

Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary krzyż ongiś stał,
Symbol hańby, cierpienia i mąk.
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.

Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan.

2. Ale stary ten krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

3. Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród ran krwawych lśni.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł
Aby wieczne zbawienie dać mi.

SOBOTA - 11 MAJA 2013r:
godz. 18;00 - Uroczyste powitanie Ojców Misjonarzy i Msza św. z nauką ogólną

NIEDZIELA - 12 MAJA 2013r:
godz. 8;00 - Msza św. z nauką misyjną
godz. 10;00 - Msza św. z nauką misyjną
godz. 12;00 - Msza św. z nauką misyjną
godz. 16;00 - Msza św. z nauką misyjną
godz. 21;00 - Apel Jasnogórski - Kościół parafialny

PONIEDZIAŁEK - 13 MAJA 2013r:
godz. 8;30 - Modlitwa misyjna
godz. 9;00 - Msza św. z nauką misyjną
godz. 10;30 - Msza św. z nauką misyjną dla dzieci (szkoły Podstawowej)
godz. 12;00 - Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży (Gimnazjum i LO)
godz. 17;30 - Modlitwa misyjna
godz. 18;00 - Msza św. z nauką misyjną ogólną - po Mszy nauka stanowa dla żon i matek
godz. 21;00 - Apel Jasnogórski - Głogowo przy figurze

WTOREK - 14 MAJA 2013r:
godz. 8;30 - Modlitwa misyjna
godz. 9;00 - Msza św. z nauką misyjną ogólną
godz. 10;30 - Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży (Gimnazjum i LO)
godz. 12;00 - Msza św. z nauką misyjną dla dla dzieci (szkoły Podstawowej)
godz. 17;30 - Modlitwa misyjna
godz. 18;00 - Msza św. z nauką misyjną ogólną - po Mszy nauka stanowa dla mężów i ojców
godz. 21;00 - Apel Jasnogórski - Kościół parafialny

ŚRODA - 15 MAJA 2013r:
godz. 8;00 - Modlitwa misyjna
godz. 8;30 - spowiedź chorych i seniorów
godz. 9;00 - Msza św. z nauką misyjną dla chorych
godz. 10;30 - spowiedź dla młodzieży
godz. 11;00 - Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży (Gimnazjum i LO)
godz. 12;00 - spowiedź dla dzieci
godz. 12;30 - Msza św. z nauką misyjną dla dzieci (szkoły Podstawowej) godz. 17;30 - Modlitwa misyjna
godz. 18;00 - Msza św. i nabożeństwo przebłagalne za grzechy parafii
godz. 21;00 - Apel Jasnogórski - Szembekowo przy figurze

CZWARTEK - 16 MAJA 2013r:
godz. 8;00 - Modlitwa misyjna
godz. 8;30 - spowiedź
godz. 9;00 - Msza św. z nauką misyjną ogólną
godz. 11;00 - odwiedziny Ojców Misjonarzy u chorych w domach
godz. 15;00 - spowiedź
godz. 17;30 - Modlitwa misyjna i spowiedź
godz. 18;00 - Msza św. i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
godz. 21;00 - Apel Jasnogórski - Dobrzejewice przy krzyżu

PIĄTEK - 17 MAJA 2013r:
godz. 8;00 - Modlitwa misyjna
godz. 9;00 - Msza św. o ożym Sercu i poświęceniu parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
godz. 15;00 - Msza św. w Domu Kombatanta
godz. 17;30 - Modlitwa misyjna i spowiedź
godz. 18;00 - Msza św. na cmentarzu parafialnym z nauką o rzeczach ostatecznych i z modlitwą za zmarłych
godz. 21;00 - Apel Jasnogórski - Kościół parafialny

SOBOTA - 18 MAJA 2013r:
godz. 8;30 - Godzinki do Matki Bożej
godz. 9;00 - Msza św. z nauką misyjną ogólną - po Mszy nauka dla młodzieży dojeżdżającej i starszej
godz. 18;00 - Msza św. z nauką o Matce Bożej i procesja maryjna

NIEDZIELA - 19 MAJA 2013r:
godz. 8;00 - powitanie ks.Biskupa i Msza św. z nauką i uzyskanie odpustu zupełnego
godz. 10;00 - Msza św. z nauką i błogosławieństwo ks.Biskupa małych dzieci i matek w stanie błogosławionym
godz. 12;00 - Msza św. z nauką i uzyskanie odpustu zupełnego
poświęcenie Krzyża Misyjnego i Drogi Krzyżowej
godz. 16;00 - Msza św. z nauką, zakończenie misji św. i pożegnanie Księży Misjonarzy.

Misje poprowadzą Księża Filipini:
z Gostynia ze Świętej Góry
ks, Leszek Woźnica, ks. Włodzimierz Mleczko .......więcej

MODLITWA O DOBRE PRZYGOTOWANIE SIĘ DO MISJI PARAFIALNYCH

Dobry i miłosierny Boże!
Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji,
które mają być okazją naszej przemiany.
Niech ten czas będzie błogosławiony
dla wszystkich mieszkańców naszej parafii.
Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy
i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej.
I dlatego z wielką ufnością wołamy:
"Przyjdź Królestwo Twoje"

Dopomóż nam przygotować się dobrze
do Misji Świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa
Crystusa żyki jak prawdziwi wyznawcy
miłości i przebaczenia
Napełniaj nas pragnieniem ratowania
nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych
braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu
i w odwróceniu od Boga.

Użycz misjonarzom światła i łaski,
żeby nas nauczali, jaka jest wola Boża
i co nam słuzy do zbawienia.
Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone
oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni,
uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez
Syna Twego Jezusa Chrystusa.
Duchu Świety, Boże!
Pomagaj misjonarzom i całek parafii,
aby przez Misję św. zostało odnowione
oblicze naszej parafii.

MAtko Kościoła! Matko Odkupiciela!
Bądź Matką parafii w czasie Misji św.
i razem ze świętymi patronami naszymi
wspieraj nas swoim wstawiennictwem.
Amen

LITANIA LORETAŃSKA

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko sprawiedliwości i miłości społecznej
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławny pobożności
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo Niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo różańca świętego
Królowo rodzin
Królowo pokoju
Królowo Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków.

------------------------------------------------------------------------Powrót do strony głównej
Copyright © by Parafia Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.