Parafia św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach.

Ofiary na wsparcie parafii można wpłacać na konto:

„Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrzejewicach”

Bank Spółdzielczy w Grębocinie oddział w Dobrzejewicach

nr:
12 9491 0003 0010 0000 0967 0001

Jan Paweł II, myśli skierowane do nas:
Trzeba, ażeby Polska od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda!(W górę serca!).
Msze Święte:

W niedziele i święta
godzina:
- 8:00
- 10:00
- 12:00
- 16:00

W dni powszednie
godzina:
- 7:30
lub
18:00 (ok.letni)
17:00 (ok.zimowy)

Kancelaria Parafialna

telefon: 56 678 67 29

Losowy obrazek z galerii.

Święty Wawrzyniec

Święty Wawrzyniec - diakon i męczennik chrześcijański z III w (zm. 10 sierpnia 258). Pod imieniem św. Wawrzyńca Kościół wyniósł do chwały ołtarzy: 16 świętych i 4 błogosławionych.
Na ich czele znajduje się wielki męczennik rzymski. Jego wspomnienie doroczne obchodzi Kościół jako święto, co jest dla niego wyróżnieniem, gdyż tę rangę mają tylko patronowie Europy: św. Benedykt, św. Cyryl i św. Metody (a w Polsce także św. Kazimierz) oraz Apostołowie. Wyżej od nich liturgia stawia św. Józefa i św. Jana Chrzciciela oraz książąt apostolskich - św. Piotra i św. Pawła; ponad wszystkimi zaś świętymi kult najwyższy odbiera Najśw. Maryja Panna.
Historia nie przekazała nam informacji o życiu i działalności św. Wawrzyńca. Według "Akt Męczeństwa" pochodził z Hiszpanii. Rodzicom: Orencjuszowi i Pacjencji miasto Huesca oddaje cześć jako świętym. Należał do duchowieństwa rzymskiego i był zaufanym papieża św. Sykstusa II. Tenże papież wyniósł go do godności diakona i powierzył mu administrację dóbr kościelnych oraz pieczę nad ubogimi miasta Rzymu.
Kiedy za panowania cesarza Waleriana (253-260) wybuchło nowe prześladowanie Kościoła, został pojmany papież. Wtedy św. Wawrzyniec podążył za nim, mówiąc:
"Gdzie idziesz, Ojcze, bez syna?
Jakże obejdziesz się bez swojego diakona? Nigdy nie odprawiałeś mszy świętej bez swojego diakona, czymże więc mogłem ściągnąć na siebie niełaskę twoją?" - na to miał odpowiedzieć papież-męczennik:
"Dla mnie steranego wiekiem jest przygotowana mniejsza próba. Ciebie czekają o wiele większe cierpienia, ale też i piękniejsza korona chwały cię czeka". Po tych słowach papież miał złożyć pocałunek na czole św. Wawrzyńca, został zabrany do więzienia i tego samego jeszcze dnia, 6 sierpnia, otrzymał wraz z towarzyszącymi mu diakonami i kapłanami palmę męczeństwa.
Dla św. Wawrzyńca była zgotowana osobna kaźń. Dekret cesarza nakazywał nie tylko likwidować ludzi, ale także majątki kościelne. Zostawiono więc św. Wawrzyńca jako ich zarządcę, by wydobyć od niego zeznania, jaki jest stan majątku Kościoła Rzymskiego. Usiłowano także wymóc na nim przekazanie go w całości urzędnikom cesarskim. Żywot Świętego głosi, że przezorny diakon rozdał wszystkie pieniądze pomiędzy ubogich. Kiedy zaś sędzia nakazał mu pokazać skarby Kościoła, św. Wawrzyniec zebrał tychże ubogich i wskazując na nich miał powiedzieć: "Oto są skarby Kościoła!". Rozwścieczony sędzia nakazał św. Wawrzyńca siec knutami, a potem rozłożyć na kracie i tak wolno palić ogniem, aż powie, gdzie są skarby, którymi zamierzali się wzbogacić urzędnicy cesarscy. Święty wśród tak wyszukanych katuszy miał zdobyć się jeszcze na słowa skierowane do sędziego i kata:
"Widzisz, że ciało moje już dosyć jest przypieczone z jednej strony, obróć je na drugą stronę".
Święty Leon I Wielki, papież, taki daje do tych słów komentarz: "Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w tym Świętym, skoro gasił żar ognia naturalnego".
Ta właśnie bohaterska postawa zjednała św. Wawrzyńcowi najwyższy podziw Kościoła rzymskiego i zapewniła mu chwałę. Święty Augustyn pisze, że jak Jerozolima szczyci się św. Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze św. Wawrzyńca. Największy zaś poeta starożytnego chrześcijaństwa, Prudencjusz, w natchnionych strofach pisze, że śmierć św. Wawrzyńca zadała cios bałwochwalstwu, które odtąd zaczęło chylić się ku upadkowi aż do ostatecznego zwycięstwa Chrystusowego Kościoła. O św. Wawrzyńcu pisali nadto pochwały: św. Ambroży, św. Maksym z Turynu, św. Damazy I, papież, św. Piotr Chryzolog i wielu innych. Już za czasów cesarza Konstantyna I Wielkiego wystawiono ku czci św. Męczennika bazylikę. Bardzo dawny sakramentarz, zwany Leonianum, posiada aż kilkanaście formularzy na uroczystość św. Wawrzyńca. Ku czci Świętego wystawiono w świecie wiele kościołów. Sam Rzym miał ich kilkanaście. Pozostało dzisiaj jeszcze 6. Wśród nich najdostojniejsza jest bazylika Św. Wawrzyńca przy miejskim cmentarzu rzymskim „al Verano". Przed bazyliką stoi statua Świętego. Bazylika nosi nazwę "Św. Wawrzyniec za Murami". Bazylika wiele razy przebudowywana i odnawiana świadczy o wielkiej czci, jaką Rzym otaczał swojego patrona. W krypcie bazyliki mają się znajdować relikwie: św. Wawrzyńca, św. Szczepana i św. Justyna, kapłana. Król Hiszpanii, Filip II, wystawił ku czci św. Wawrzyńca słynny Escorial (swój pałac) w postaci kraty, w pobliżu Madrytu.

Ciało Świętego pogrzebał ze czcią św. Justyn, kapłan. Imię św. Wawrzyńca zostało włączone do Kanonu Mszy świętej i do litanii do Wszystkich Świętych. Grób św. Wawrzyńca należał do najchętniej nawiedzanych. Święty Wawrzyniec należał do najbardziej popularnych świętych. Odbierał cześć jako patron:
ubogich, piekarzy, kucharzy, a nawet bibliotekarzy.
Wzywano go w czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym (palenie w kościach). Otoczono też jego postać wielu legendami, jak np. tą, że w każdy piątek schodzi do czyśćca i wyzwala z niego jedną duszę. Pod imieniem św. Wawrzyńca istnieją miasta. W Kanadzie trzecia największa rzeka nosi nazwę Św. Wawrzyńca (3138 km).
Również w Polsce kult św. Wawrzyńca był kiedyś bardzo żywy.
Julian Krzyżanowski przytacza aż 25 przysłów, związanych z dorocznym świętem św. Wawrzyńca. Oto niektóre z nich:
"Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą";
"Gdy na Wawrzyńca słota trzyma, do Gromnic lekka zima";
"Wawrzyniec pokazuje, jak jesień następuje".
Imię Wawrzyniec należy w Polsce do rzadko spotykanych. Natomiast częściej występuje w naszej literaturze pięknej w wersji żeńskiej jako Laura. Onomastyka polska zna 32 miejscowości, które od imienia Wawrzyńca zapożyczyły swoją nazwę. Zachowały się także w niektórych miejscowościach dawne zwyczaje, związane ze świętem św. Wawrzyńca. I tak jeszcze dzisiaj w Krakowskiem jest uważany św. Męczennik za patrona pszczelarzy. Dlatego w dzień św. Wawrzyńca święci się miód i obdziela się nim bliskich i znajomych. Odmawia się także modlitwę:
"Przez przyczynę Wawrzyńca, męczennika, chroń, Boże, pszczółki od szkodnika".
Ponieważ Święty jest także patronem ognia, w dzień jego święta rozniecano nowy ogień z iskry, jaka pada z drewna osiki, czy olchy przez silne pocieranie. Wymawiano przy tym słowa modlitwy: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Wawrzyńcze, przebłogosławiony, Tobie oddaję ogień ten sławiony pod najświętszą Twoją opiekę". Gdzie indziej odmawiano modlitwę: "Tyś jest od ognia szczególna zasłona, Ciebie świat wielbi i ma za patrona. Zagaszaj pożary, kto Cię z dobrej wiary zawoła" (Oskar Kolberg: Wszystkie dzieła, t. 3, s. 92, t. 23, s. 103, t. 24, s. 187). Ku czci św. Wawrzyńca wystawiono w Polsce ponad 100 kościołów. Miał także św. Wawrzyniec w naszej Ojczyźnie swoje sanktuaria, licznie kiedyś nawiedzane, np.: w Dolistowie, pod Dolskiem, w Rozpocinie czy też na Śnieżce (1603 m). Postać św. Wawrzyńca figuruje wreszcie w herbie miasta Sępólno Krajeńskie.

Św. Wawrzyniec patronuje również naszej, dobrzejewickiej parafii i wierzymy, że tak jak nie opuścił swojego Papieża, kiedy skazywano go na męczeńską śmierć, tak dzisiaj każdy z nas może liczyć na jego troskę o nas.

Żródło: "Święci na każdy dzień" ; ks. Wincenty Zalewski sdb; Wydawnictwo Salezjańskie

Modlitwa
Święty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Prośba do św. Wawrzyńca
Święty Wawrzyńcze Męczenniku, proś za nas,
Módl się za nami,
U Jezusa Pana, wstawiaj się za nami.
Aby nam raczył odpuścić wszystkie nasze złości,
A po śmierci nas przyjął do wiecznej radości.

Litania do Św. Wawrzyńca

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Wawrzyńcze, Męczenniku,
Święty Wawrzyńcze, Lewito rzymski Sykstusa Papieża,
Święty Wawrzyńcze, Diakonie najniewinniejszy,
Święty Wawrzyńcze, kolumno stałości wiary nienaruszona,
Święty Wawrzyńcze, laurze cierpliwości zawsze zielony,
Święty Wawrzyńcze, naśladowco św. Szczepana diakona,
Święty Wawrzyńcze, wspomożycielu sierot i ubogich,
Święty Wawrzyńcze, obrońco wdów osieroconych,
Święty Wawrzyńcze, czystych panien obrońco,
Święty Wawrzyńcze, jałmużniku skarbów kościelnych,
Święty Wawrzyńcze, pelikanie krwią męczeńską płynący,
Święty Wawrzyńcze, zwycięzco srogich tyranów przez miłość,
Święty Wawrzyńcze wodzu dusz Chrystusowych,
Święty Wawrzyńcze wspomożycielu dusz w czyśćcu cierpiących,
Święty Wawrzyńcze, perło najdroższa miasta rzymskiego,
Święty Wawrzyńcze, udzielający Ciała I Krwi Chrystusowej przy ołtarzu,
Święty Wawrzyńcze, krzaku ogniem miłości gorejący,
Święty Wawrzyńcze, źródło żywe pragnących Boga,
Święty Wawrzyńcze, od głodu, ognia, zarazy i wojny szczególniejszy Patronie,
Święty Wawrzyńcze, tarczo od strzał gniewu Bożego,
Święty Wawrzyńcze, od ognia piekielnego wybawicielu, Święty Wawrzyńcze, chorych w gorączkach i upałach jedyna ochłodo,
Święty Wawrzyńcze, towarzyszu wszystkich Świętych.
Baranku Boży, który gładzisz grzechu świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Święty Wawrzyniec oddał życie za Kościół.
O.: Zasłużył na wieniec zwycięstwa i z radością wstąpił do Pana, Jezusa Chrystusa.

Módlmy się.:
Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł śmierć męczeńską. Spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, i wypełniali to, czego uczył. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Daj nam, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, grzechów naszych płomienie ugasić, któryś błogosławionemu Wawrzyńcowi dozwolił mąk swoich srogość zwyciężyć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Powrót do strony głównej
Copyright © by Parafia Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.